Background

Käyt­tö­eh­dot ja tie­to­tur­va­se­los­te

Lue so­vel­luk­sen käyt­tö­eh­dot ja tie­to­tur­va­se­los­te

Asentamalla sovelluksen, rekisteröitymällä, sekä syöttämällä sovellukseen henkilötietoja ja käyttämällä Paikallistaksi -sovellusta hyväksyt seuraavat käyttöehdot:  


1. Sovelluksen käyttö on sinulle maksutonta, palvelun käytöstä voi kuitenkin jossain tapauksissa aiheutua kustannuksia, koska sovellus käyttää dataverkkoyhteyttä. Varmista tarvittaessa omalta puhelin operaattoriltasi liittymäsi sopimusehdot, jotka ovat solmittu heidän kanssaan.  


2. Hyväksyt että sovellukseen tallentamiasi tietoja, esim. sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa, sijainti, osoitetietoja, sekä muita antamiasi tietoja käytetään siihen, että pystymme tarjoamaan sovelluksen kaikki toiminnot käyttöösi ja yhteistyökumppani yritys, tai heidän palveluksessa oleva kuljettaja voi tarjota sinulle palvelua parhaalla mahdollisella tavalla. Käsittelemme sovellukseen tallentamiasi henkilötietoja luottamuksellisesti, emmekä missään tapauksessa luovuta niitä ulkopuolisille. 


Yhteistyökumppani yritys, joka tarjoaa sinulle lopullisen kuljetuspalvelun, näkee kul­jet­ta­ja­so­vel­luk­ses­ta joitakin tietoja sinusta, kuten nimen, puhelinnumeron, nouto-osoitteen ja määränpään. Yritys näkee myös ilmoittamasi sijainnin ( nouto-osoite) sillä hetkellä kun kuljettaja on tulossa noutamaan sinua, tai lähetystä, jotta kuljettaja voi tarjota sinulle parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. 


Näet kaikki sinun tallentamat tiedot kirjautumalla sovellukseen ja voit tarvittaessa milloin vain pyytää meitä poistamaan tietosi, jos niin haluat.


3. Paikallistaksi.fi, sekä Paikalliskuljetus.fi palvelun ja sovelluksen tarjoaa Qupio Solutions Oy, joka vain ja ainoastaan välittää palvelua Paikallistaksi.fi ja Paikalliskuljetus.fi palvelun alla toimiville kumppani yrityksille.


Qupio Solutions Oy, eikä Paikallistaksi ole vastuussa kumppani yritysten toiminnasta, käyttäytymisestä, riitatilanteista, tai mistään, joka liittyy kul­jet­ta­ja­part­ne­rien tarjoamaan taksipalveluun. Qupio Solutions Oy tarjoaa vain ja ainoastaan palvelunvälitystä yrityksille, sekä muuta tilauspalvelua asiakkaille.


Yhteistyökumppani yritys, joka tarjoaa palvelua asiakkaille hyväksyy samalla nämä ehdot, kun asentaa Paikallistaksi Driver sovelluksen ja alkaa tarjoamaan asiakkaille palveluita, joita Qupio Solutions Oy heille välittää.


Palvelua asiakkaalle tarjoava kumppani yritys on itse täysin vastuussa siitä, että kyseisellä yrityksellä on kaikki tarvittavat luvat ja vakuutukset kunnossa, sekä verot ja muut yrittäjän velvollisuudet ovat asianmukaisesti hoidettu. 


Mikäli yhteistyökumppani yrityksen palveluksessa työskentelee useita kuljettajia, Kumppani yritys vastaa siitä että heillä on asianmukainen taksinkuljettajan ajolupa, tai muu oikeus tarjota kyseistä palvelua. Lopullinen vastuu edellämainituista asioista, sekä taksipalvelusta on taksiyrityksen vastuuhenkilöillä, ei Paikallistaksilla, Pai­kal­lis­kul­je­tuk­sel­la, eikä Qupio Solutions Oy:llä. 


Mikäli selviää että Kumppani yrityksellä, joka on Qupio Solutions Oy:n välittämän palvelun piirissä, ei ole kaikki velvollisuudet hoidettu. Mikäli luvat, tai vakuutukset eivät ole kunnossa, kuljettajatili suljetaan välittömästi.


Mahdolliset riitatilanteet on selvitettävä kuljetuspalvelua tarjoavan taksiyrityksen kanssa. On kuitenkin erityisen tärkeää kertoa meille, jos syntyy jonkinlainen konfliktitilanne. Tällöin voimme puuttua tilanteeseen ja tarvittaessa jopa poistaa kumppani yrityksen palvelunvälityksen piiristä, mikäli asia niin vaatii. Käsittelemme kuitenkin tapaukset aina tapauskohtaisesti ja reilusti kaikki osapuolet huomioon ottaen 


Mikäli syntyy jokin muu ongelma, esim sovelluksen kautta tehtyyn maksuun liittyvä, tai jotain muuta joka ei liity kuljetusta tarjoavaan yritykseen, voit olla siitä sähköpostitse myös meihin yhteydessä, asiakaspalvelu@paikallistaksi.fi 


Paikallistaksi sovelluksen käyttö edellyttää, että rekisteröidyt palveluun ja täytät sovellukseen riittävät henkilötiedot. Kuten Puhelinnumero, sähköpostiosoite, nimi, osoitetiedot ja mahdollisesti myös muita henkilötietoja. Palvelu edellyttää myös, että myönnät sovellukselle riittävät oikeudet, jotta sovellus voi toimia oikein ja parhaalla mahdollisella tavalla. Myönnät myös luvan käyttää sijaintitietojasi, laissa määritettyjen rajojen puitteissa.


Qupio Solutions Oy on antamiesi henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Käsittelemme henkilötietojasi yk­si­tyi­syy­den­suo­ja­lain mukaisesti, luottamuksellisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla. 


4. Paikallistaksi sovelluksen kautta tilatun matkan kuljettajalla on aina voimassa oleva Trafin myöntämä taksinkuljettajan ajolupa. Varmistamme myös, että auto on asianmukaisesti vakuutettu taksivakuutuksella ja rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön. Kuljetusyrityksiltä vaaditaan myös asianmukaiset luvat ja oikeudet harjoittaa toimintaansa.


Parhaan asiakaskokemuksen varmistamiseksi, vaadimme yh­teis­tö­kump­pa­neil­tam­me ja heidän kuljettajilta sujuvaa suomen kielen taitoa, sekä hyvää paikallistuntemusta. Tällä pyrimme varmistamaan, että palvelunvälityksen alla toimiva yritys, tai yrittäjä pystyy tarjoamaan parempaa palvelua, kuin monet kilpailijat.


On erityisen tärkeää että arvostelet kuljetuksen tarjonneen kumppanin aina kyydin jälkeen, jotta voimme pitää palvelun tason parhaalla mahdollisella tasolla, sekä ennenkaikkea tasalaatuisena.


Palvelun lopullisesta laadusta vastaa aina kuljetuspalvelua tarjonnut yritys, ei Paikallistaksi, ei Paikalliskuljetus, eikä Qupio Solutions Oy. 


5. Palveluun tallentamasi maksukorttitiedot välittyvät vain ja ainoastaan korttimaksupalvelun tarjoajalle, joka on kolmannen osapuolen palvelu. Palveluntarjoajana toimii stripe.com joka on luotettava globaali korttimaksujen välittäjä.


Maksukortti palveluntarjoaja vastaa omasta toiminnastaan ja tietosuojastaan, me emme ole vastuussa heidän toiminnastaan. Kumppani yrityksillä, eikä Qupio Solutions Oy:llä ole minkäänlaista pääsyä asiakkaiden mak­su­kort­titie­toi­hin.   


6. Paikallistaksi sovelluksen kautta tilatun palvelun hinta määräytyy aloitusmaksun, tai perusmaksun, sekä ki­lo­met­ri­ve­loi­tuk­sen mukaan. 


Mikäli reitti muuttuu matkan aikana, sovellus laskee kuljetun matkan pituuden ja lopullinen hinta määräytyy aloitusmaksun tai perusmaksun ja kuljetun matkan perusteella. Maksu muodostuu vain aloitusmaksun, tai perusmaksun ja ki­lo­met­ri­ve­loi­tuk­sen mukaan, siksi sinun on pyydettävä hyväksyntä kuljettajalta mikäli matkan varrella on tarkoitus pysähtyä, tai käydä jossain mistä aiheutuu ylimääräistä ns. odotusaikaa. Kuljettajaa ei saa odotuttaa tahallisesti ja turhaan. Kuljettajalla on oikeus päättää matka, mikäli ilmenee väärinkäytöksiä.


Kuljettajalla on oikeus veloittaa sinulta mahdollinen peruutusmaksu, jos tilaat taksin turhaan, etkä lunasta kyytiäsi. 

Peruutusmaksu on 5 euroa. Olet velvollinen maksamaan sen turhista, tai aiheettomista tilauksista.


Huom, sovelluksen tarjoamat hinnat voivat olla eri suuruisia, kuin esimerkiksi tolpalta lähtevissä kyydeissä. Hintaerot johtuvat siitä, että Yhteistyökumppani yritykset, sekä kyydinvälityksen piirissä toimivat yritykset ajavat monesti usean kyydinvälittäjän kyytejä. Kuten Uber, Yango, tai oman taksansa mukaan, jonka he määrittelevät itse. Siksi onkin hyvä aina tolpalta kyytiin mentäessä tarkastaa kyydin hinta ja hin­noit­te­lu­pe­rus­teet, vaikka autossa olisi Paikallistaksin tarrat.


Myös Paikallistaksin omissa autoissa voi olla näkyvillä eri hinnat. Sovelluksen hinnat pätee vain ja ainoastaan sovelluksen kautta tilatuissa kyydeissä, sekä puhelintilauksissa. Tällä pyrimme rohkaisemaan asiakkaita käyttämään sovellusta, sillä se on mielestämme nykyaikaa. Maailma muuttuu, muutu sinäkin.


Tällä hetkellä aloitusmaksumme sovelluskyydeissä on 3,90€ ja kilometriveloitus 1,99€ eli, 10km matka maksaa sinulle yhteensä 23,90€ Meillä ei ole myöskään minimiveloitusta, eli kahden kilometrin matka maksaa sinulle vain 7,90€ joka on monen taksiyhtiön pelkkä aloitusmaksu yö aikaan.


Hinnat sisältävät 10% arvonlisäveroa. Tavarakuljetuksissa ja muissa palveluissa arvonlisäveron osuus on 24%


Yllämainitut hinnat pätee vain ja ainoastaan sovelluksen kautta tilatuissa kyydeissä. Muista aina tarkastaa hinnan mää­räy­ty­mis­pe­rus­teet, jos nouset kyytiin tolpalta, tai otat taksin lennosta.


Huom, hinta-arvio jonka sovellus antaa, perustuu Googlen antamaan etäisyyteen matkasta. Lopullinen hinta muodostuu aina ajetun matkan ja aloitusmaksun, tai perusmaksun mukaan. Arvio on laskettu pisimmän Googlen tarjoaman reitin mukaan, joten arvion pitäisi olla melko tarkka.


7 .Paikallistaksi / Qupio Solutions Oy tarjoaa tilaus, sekä kul­jet­ta­ja­so­vel­luk­sen, joka yhdistää asiakkaat ja taksiyrittjät.


Paikallistaksi palvelu on kyy­din­vä­li­tys­pal­ve­lu, jota ylläpitää Qupio Solutions Oy. Palvelun avulla tarjotaan kyy­din­vä­li­tys­pal­ve­lua taksiyrityksille, tavarankuljetusta kuljetusyrityksille, sekä taksien tilauspalvelua taksiasiakkaille. Paikallistaksi sovelluksen tarkoitus on tarjota mahdollisuus tilata taksi. Driver sovelluksen tarkoitus taas on tarjota taksiyrityksille kyy­din­vä­li­tys­pal­ve­lua. Tarjoamme myös muita palveluita, kuten kauppa ja asiointipalvelu.


Emme rajoita millään tapaa Yhteistyökumppani yritysten muuta toimintaa, joten autoissa voi olla myös myiden yhtiöiden tunnuksia. Tarkista aina Rekisteritunnus, ennen kun nouset autoon, tällä varmistat että nouset oikeaan autoon. Kuljettaja kysyy sinulta ennen matkan aloitusta nimen ja varaustunnuksen. Näin kuljettaja varmistaa sen, että autoon nousee oikea henkilö ja kyydistä veloitetaan oikeaa henkilöä. 


Kyydin jälkeen kuljettaja vahvistaa matkan päättyneeksi, tämän jälkeen voit valita maksutavan. Vaihtoehtoina on korttimaksu sovelluksen kautta, korttimaksu autossa, tai käteismaksu. Mikäli haluat hyödyntää sovellusmaksuja, sinun on lisättävä sovellukseen korttitiedot. Kuitin saat tilattua kätevästi sovelluksesta sähköpostiisi.


8. Vakuutat, että sovellukseen rekisteröimäsi henkilötiedot ovat omiasi, eikä kenenkään toisen henkilön, tai oikeustoimihenkilön. Luvaton ja väärien, toisen ihmisen, tai yrityksen tietojen tallentaminen palveluun voi johtaa pahimmillaan rikosilmoitukseen ja vakaviin rikos- ja vahingonkorvaus seuraamuksiin.


Vää­rin­käyt­tö­ta­pauk­sis­sa Paikallistaksilla / Qupio Solutions Oy:llä on oikeus sulkea palvelu välittömästi ja ilmoittaa asiasta tarvittaville viranomaisille, tai tahoille.  


9. Hyväksyt että antamiasi henkilötietoja voidaan käyttää markkinointiin. Voimme lähestyä sinua myös sähköpostitse tarjouksien muodossa ja lähettää vahvistuksia, sekä tietoa tilauksista ja niiden tilasta, joko tekstiviestitse, tai sähköpostitse. Käytämme henkilötietoja omaan markkinointiin ja edellämainuttuihin tarkoituksiin. Arvostamme suuresti yksityisyyttä, joten emme luovuta tietoja missään tapauksessa ulkopuolisille tahoille.


10. Autoihin ei oteta kyytiin eläimiä, ellei kuljetuspalvelua tarjoava yrittäjä, tai kuljettaja siihen itse suostu. Me emme, ota siihen kantaa, sillä Qupio Solutions Oy tarjoaa vain kyydinvälitystä sekä siihen sopivat työkalut, kuten sovelluksen ja mahdollisen pu­he­lin­kes­kus­pal­ve­lun.


11. Paikallistaksi / Qupio Solutions Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia käyttöehtoihin yhden kuukauden varoitusajalla. Pidätämme myös oikeuden muuttaa ehtoja välittömin vaikutuksin laista, asetuksesta tai vi­ran­omais­pää­tök­ses­tä johtuen, taikka turvallisuussyistä. Mikäli et hyväksy ilmoitettua muutosta tai lisäystä ehtoihin, sinulla on velvollisuus rekisteröityä pois palvelusta ja lopettaa palvelun käyttö, sekä vaatia meitä poistamaan sovellukseesi tallentamat tiedot.


Hyväksyt henkilötietojen tallennuksen GDPR: mukaan. Lue lisää aiheesta täältä


Mikäli sinulla on jotain kysyttävää yllämainittuun liittyen, tai jokin muu asia askarruttaa mieltäsi, älä epäröi ottaa yhteyttä. Parhaiten meidät tavoittaa sähköpostitse osoitteesta, asiakaspalvelu@paikallistaksi.fi


Käyttöehdot Päivitetty 8.2.2021